Tydperk Tipe Kursus Koste Belangrikste Onderwerpe

5 - 10 April 2015

Jaggidskursus R2 290,00

Wild- en veldkennis.
Jagvernuf, spoorsny, ens.
Cape, kliënteverhoudings, ens.

1 - 6 Maart 2015

Wildplaasassistent R2 290,00

Brandbestuur.
Erosiebeheer.
Omheinings: Span- en herstel.

17 (17:00) - 20 Maart 2015

Abattoir-Higiënekursus R1 790,00

Persoonlike higiëne.
Higiëne in die werkplek.
Vleishigiëne.

22 - 27 Maart 2015

Wildvleisverwerking R2 590,00

Slag en versnitting.
Worse, salamis, cabanosis, ens.
Wildvleisgeregte.

12 - 17 April 2015

Vellooikursus R2 390,00

Volledige haar-aan proses.
Korrekte gebruik van chemikalië.
Basiese curios/skedelmonterings