GhoenasKraal Opleidingsentrum is ‘n AgriSETA-geakkrediteerde opleidingverskaffer en die koste van kursusse kan deur AgriSETA gesubsidieer word.  (Die werkgewer moet self vir die subsidie aansoek doen). Hierdie akkreditasie is u waarborg dat gehalte opleiding aan u werkers verskaf word!  Besonderhede van elke kursus is op aanvraag beskikbaar.

Die kursusse word by ons opleidingsentrum 18 km buite Nylstroom / Modimolle aangebied.  Vervoer vanaf, en terug na Nylstroom, kan op versoek gereël word.  ‘n Roetekaart is beskikbaar.

Die kursusse begin om 17:00 op die eerste dag van die kursus (Sondag)  [Dinsdag vir Abattoir-Higiënekursus] en sluit om ongeveer 14:30 op die laaste dag (Vrydag) af.

Akkommodasie word in die groepkamp verskaf.  Kursusgangers moet egter hulle eie beddegoed, handdoeke, toiletware, oorpakke, persoonlike medikasie, slagmes en flitslig verskaf.

Kursusgangers woon die kursusse op eie risiko en verantwoordelik by en GhoenasKraal/die kursusaanbieders aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige skade, verliese en/of beserings opgedoen ten tye van die kursus nie.

Die kursusfooi sluit die volle kursusgelde, gedeelde akkommodasie in die groepkamp en etes in.  Twee maaltye word elke dag verskaf, met koffie en beskuit vroegoggend.

Die kursusse word hoofsaaklik in Afrikaans en Engels aangebied.  ‘n Voltydse tolk is egter deurentyd beskikbaar en kan tolk as van die aanbieders self nie ‘n kursusganger se taal magtig is nie.  ‘n Bundel notas word ook verskaf, maar dit is nie ‘n vereiste dat die kursusgangers moet kan lees en skryf nie.  Die aanbiedings is baie prakties ingestel en ons mikpunt is dat die kursusganger nie net iets van ‘n taak moet weet nie, maar dat hy/sy dit prakties moet kan doen!

‘n Afskrif van die kursusganger se ID moet asseblief saamgebring word.

‘n Deposito van 40% van die kursusfooi is betaalbaar om besprekings te bevestig. Die balans is by aankoms betaalbaar.  Geld kan ook direk op ons bankrekening by Nedbank Centurion, Takkode   162 145, Tjekrekeningno 162 118 9201 inbetaal word.  Bevestig asseblief elke inbetaling met ons.