Tydsduur:  5½ dae

Koste:  R2 390,00 per kursusganger

Volgende kursus:  12 - 17 April 2015  

Deposito:  40%


'n 100 jaar gelede kon basies elke werker op ‘n plaas velle looi en brei  -  ‘n lang proses wat begin het met die versameling van kalkklip en boombas en afgesluit is met ure se brei.  Vandag koop ons die chemikalië oor ‘n toonbank en is die looiproses baie vereenvoudig.”  Kom leer weer die ou kuns om velle te looi en te brei, en voeg so waarde toe tot die wildkarkas.

Die vellooikursus is daarop ingestel om die wildboer in staat te stel om waarde tot sy wildkarkasse toe te voeg om so inkomste uit wildsvelle wat in baie gevalle net weggegooi word, te verdien.

Ons gebruik ‘n haar-aan proses om die unieke eienskappe van wildsvelle te beklemtoon.  Dit is ‘n heel eevoudige proses wat maklik deur ongeletterde persone bemeester kan word.  Die afmeet en meng van die chemikalië vereis wel ‘n bietjie insig, maar  dis ‘n takie wat vroegoggend deur die boer self gekontroleer kan word.

Aangesien daar heelwat wagtyd tussen die verskillende prosesse is, word kursusgangers geleer om baie basiese curios uit wild- en plaasprodukte te vervaardig  -  produkte wat nogal in groot aanvraag is!  Ons doen ook nou die basiese beginsels van skedelmonterings!

Die looi van wildsvelle is ‘n uitstekende metode om werksgeleenthede te skep of  plaaswerkers te bemagtig om ‘n eie klein tuisnywerheid te stand te bring.
 

Die kursusfooi sluit alle studiemateriaal, akkommodasie en etes in.

Elke kursusganger ontvang ‘n basiese stel chemikalië gratis om hulle eerste lot velle te looi wanneer hulle terug op die plaas is!  Een vel moet vir assessering ingestuur word.

Kursusgangers moet hulle eie beddegoed, toiletware, persoonlike medikasie, beskermde oorklere, slagmes en ‘n flits verskaf.

Vervoer van en terug na Nylstroom kan op vooraf-versoek gereël word.

Die aanbieding van die kursus is onderhewig aan ons algemene reëls en voorwaardes.  Bevestiging van die bespreking geskied eers wanneer die deposito ontvang is.


Kontak WRSA of ons kantoor direk vir meer inligting oor die kursusse.