Tydsduur:  3½ dae

Koste:  R1 790,00 per kursusganger

Volgende kursus:  17 - 20 Maart 2015  

Deposito:  40%


Die abattoir-higiënekursus is daarop gemik om abattoir-werkers van landelike abattoirs op te lei om higiënies met wildvleis te werk om sodoende te verseker dat goeie en gesonde wildvleis op die verbruiker se tafel beland.

Wildboere wat wildvleis wil bemark, moet hulle werkers in higiëne laat oplei en verseker dat hulle abattoirs aan  sekere minimum standaarde voldoen en by Veeartseny geregistreer is.

Alhoewel dit verkieslik is dat kursusgangers geletterd moet wees, kan persone wat nie kan lees of skryf ook die kursus bywoon en slaag.  ‘n SAQA-sertifikaat word aan suksesvolle kandidate uitgereik.

Kursusgangers moet, indien moontlik, ‘n wit 2-stuk oorpak, ‘n wit harde-top hoed en wit waterstewels saambring.

 

Die kursusfooi sluit alle studiemateriaal, akkommodasie en etes in.

Kursusgangers moet egter hulle eie beddegoed, toiletware, persoonlike medikasie, wit beskermde oorklere,  wit bootse en ‘n hardetophoed en ‘n flits verskaf.

Vervoer van en terug na Nylstroom kan op vooraf-versoek gereël word.

Die aanbieding van die kursus is onderhewig aan ons algemene reëls en voorwaardes.  Bevestiging van die bespreking geskied eers wanneer die deposito ontvang is.


GhoenasKraal is ‘n AgriSeta-geakkrediteerde opleidingverskaffer en die kursus is op SAQA-eenheidstandaarde gebaseer.  Aansoek vir ‘n opleidingsubsidie kan gevolglik gedoen word.

Kontak WRSA of ons kantoor direk vir meer inligting oor die kursusse.