Tydsduur:  5½ dae

Koste:  R2 290,00 per kursusganger

Volgende kursus: 1 - 6 Maart 2015   

Deposito:  40%


Die wildplaasassistentkursus is daarop gemik om wildplaaswerkers op te lei om alledaagse instandhoudingstake op ‘n wildplaas doeltreffend te kan uitvoer.

Klem word veral op drie belangrike aspekte gelê, te wete

  • Oprigting en veral die instandhouding van wildheinings,
  • Beperking van erosie, en veral erosie op paaie (insluitend walletjies en maiter cuts, bou van gabians en ander instandhoudingstegnieke)
  • Voorsorg teen, en die beheer en bestryding van veldbrande

Alledaagse take, soos die skoonmaak van suipings, die las van pype, sout van velle, bosbeheer, beheer van indringerplante, rekordhouding en ander word ook behandel.
 

Die kursusfooi sluit alle studiemateriaal, akkommodasie en etes in.

Kursusgangers moet egter hulle eie beddegoed, toiletware, persoonlike medikasie, beskermde oorklere en ‘n flits verskaf.

Vervoer van en terug na Nylstroom kan op vooraf-versoek gereël word.

Die aanbieding van die kursus is onderhewig aan ons algemene reëls en voorwaardes.  Bevestiging van die bespreking geskied eers wanneer die deposito ontvang is.

 

GhoenasKraal is ‘n AgriSeta-geakkrediteerde opleidingverskaffer en die kursus is op SAQA-eenheidstandaarde gebaseer  -  jou waarborg vir gehalte opleiding!  Aansoek vir ‘n opleidingsubsidie kan gevolglik gedoen word.

Kontak WRSA of ons kantoor direk vir meer inligting oor die kursusse.