Tydsduur:  5½ dae

Koste:  R2 290,00 per kursusganger

Volgende kursus: 5 - 10 April 2015  

Deposito:  40%


“Die jaggids bepaal grootliks die sukses van ‘n jagtog  -  hy is dié een persoon wat die meeste tyd met die jagter deurbring; wat die sukses van die jag moet verseker en wat ook moet verseker dat dit in ooreenstemming met die wildboer se reëls en jagmetodes geskied.”  Kan jy nog toelaat dat hierdie belangrike taak deur ‘n onopgeleide persoon uitgevoer word?

Die jaggidskursus bestaan uit vier afdelings en is daarop gemik om wildplaaswerkers toe te rus om jagters en toeriste in die veld te vergesel.

  • Wildkennis

Identifikasie van verskillende wildsoorte, onderskeid tussen spesies en geslagte, habitat-voorkeure en voedingsgroepe, gedrageienskappe, anatomie en skootplasing, mis- en spoor-identifikasie, wildsiektes, meet van trofeë en trofee-minimums, trofeeskatting en praktiese toepassing

  • Veldkennis

Kennis van slange en voëls, verskillende tipes slanggif en behandeling, rigtingbepaling en praktiese toepassing.

  • Jagvernuf

Kliënteverhoudings, jagetiek, kommunikasie met kliënte, optrede tydens jagtog, beginsels van spoorsny en agtervolging, opspoor van gekweste wild, hantering van karkasse, ontweiding en bloei, slag en hantering van trofeë, wapenveiligheid, praktiese toepassing.

  • Algemeen

Gedrag en voorkoms van gidse, daaglikse voertuiginspesies, toerusting en hulpmiddels tydens jagtogte, slyp van messe, neem van fotos, wildmonitering tydens jagtogte, basiese noodhulp, bediening van verversings, praktiese toepassin

Die kursusfooi sluit alle studiemateriaal, akkommodasie en etes in.

Kursusgangers moet egter hulle eie beddegoed, toiletware, persoonlike medikasie, beskermde oorklere, slagmes en ‘n flits verskaf.

Vervoer van en terug na Nylstroom kan op vooraf-versoek gereël word.

Die aanbieding van die kursus is onderhewig aan ons algemene reëls en voorwaardes.  Bevestiging van die bespreking geskied eers wanneer die deposito ontvang is.


GhoenasKraal is ‘n AgriSeta-geakkrediteerde opleidingverskaffer en die kursus is op SAQA-eenheidstandaarde gebaseer.  Aansoek vir ‘n opleidingsubsidie kan gevolglik gedoen word.