GhoenasKraal Opleidingsentrum is ‘n AgriSETA-geakkrediteerde opleidingverskaffer en die koste van kursusse kan deur AgriSeta gesubsidieer word.  (Die werkgewer moet self aansoek vir die subsidie doen). Hierdie akkreditasie is u waarborg dat gehalte opleiding aan u werkers verskaf word!

Kursusgangers woon die kursusse op eie risiko en verantwoordelik by en GhoenasKraal/die kursusaanbieders aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige skade, verliese en/of beserings opgedoen ten tye van die kursus nie.

Die kursusfooi sluit die volle kursusgelde, gedeelde akkommodasie in ‘n groepkamp en etes in.  Kursusgangers moet hulle eie beddegoed en handoeke verskaf.  Twee maaltye word elke dag verskaf, met koffie en beskuit vroegoggend.  ‘n Bundel lesings/aantekeninge word ook verskaf, maar dit is nie ‘n vereiste dat die kursusgangers moet kan lees en skryf nie. Die kursusse word hoofsaaklik in Afrikaans en Engels aangebied.  ‘n Voltydse tolk is egter deurentyd beskikbaar en kan tolk as van die aanbieders self nie ‘n kursusganger se taal magtig is nie.

Die kursusse begin om 17:00 op die eerste dag van die kursus (gewoonlik 'n Sondag) en behoort om ongeveer 14:30 op die laaste dag van die kursus af te sluit.

Kontak ons gerus vir bespreking.

 

GhoenasKraal Opleidingsentrum is ‘n AgriSETA-geakkrediteerde opleidingverskaffer en die koste van kursusse kan deur AgriSeta gesubsidieer word.  (Die werkgewer moet self aansoek vir die subsidie doen). Hierdie akkreditasie is u waarborg dat gehalte opleiding aan u werkers verskaf word!

Kursusgangers woon die kursusse op eie risiko en verantwoordelik by en GhoenasKraal/die kursusaanbieders aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige skade, verliese en/of beserings opgedoen ten tye van die kursus nie.

Die kursusfooi sluit die volle kursusgelde, gedeelde akkommodasie in ‘n groepkamp en etes in.  Kursusgangers moet hulle eie beddegoed en handoeke verskaf.  Twee maaltye word elke dag verskaf, met koffie en beskuit vroegoggend.  ‘n Bundel lesings/aantekeninge word ook verskaf, maar dit is nie ‘n vereiste dat die kursusgangers moet kan lees en skryf nie. Die kursusse word hoofsaaklik in Afrikaans en Engels aangebied.  ‘n Voltydse tolk is egter deurentyd beskikbaar en kan tolk as van die aanbieders self nie ‘n kursusganger se taal magtig is nie.

Die kursusse begin om 17:00 op die eerste dag van die kursus (gewoonlik 'n Sondag) en behoort om ongeveer 14:30 op die laaste dag van die kursus af te sluit.

Kontak ons gerus vir bespreking.